×

Elektrische fiets populair, fatbike sterkste groeier

Vrijdag 13 oktober 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Uit de recent verschenen Rijwiel Marktmonitor 2023 van marktdata.nl blijkt dat de vraag naar fietsen in het coronajaar 2020 sterk was toegenomen. Sinds het jaar 2021 is de markt vrij stabiel te noemen met een lichte groei. De elektrische fiets wordt het meest gezocht. De sterkste groeier is de fatbike. Mountainbikes en racefietsen kennen na de onstuimige groei van het jaar 2020 een flinke daling in de periode daarna. De gravelbike kent wel een stevige groei. De vraag naar tweedehands fietsen groeit dit jaar harder dan die naar nieuwe fietsen.

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over fietsen in de Google-zoekmachine onderzocht over de afgelopen vier jaar in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften en marktverhoudingen. De analyses hebben betrekking op ruim 217 miljoen fietsgerelateerde zoekopdrachten.

Lichte groei online zoekvolume naar fietsen
Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan fietsen blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks meer dan 4,5 miljoen zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd naar fietsen. De ontwikkeling van het zoekvolume is de afgelopen paar jaar wisselvallig verlopen. In het begin van de coronapandemie was er sprake van een onstuimige groei. Betrof het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten in 2020 4,58 miljoen zoekopdrachten, in het jaar 2021 werd er maandelijks gemiddeld 4,72 miljoen keer gezocht naar fietsen en in het jaar 2022 4,69 miljoen keer. Daarmee is het zoekvolume in twee jaar tijd met twee procent gestegen. In de eerste helft van het lopende jaar 2023 is het zoekvolume met twee procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Per type fiets lopen de ontwikkelingen sterk uiteen.

Het zoekvolume van de zoekopdrachten gerelateerd aan fietsen over de afgelopen vier jaar is ook per maand geanalyseerd. Hierbij is gemeten hoe groot het zoekvolume-aandeel per maand is over de afgelopen vier jaar. Indien er iedere maand evenveel wordt gezocht, dus gelijkmatig over het hele jaar verdeeld, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100%/12 maanden). Het zoekvolume concentreert zich vooral in het voorjaar en de zomer. In de periode maart-september wordt relatief veel gezocht naar fietsen. In mei wordt het meest gezocht naar fietsen. Deze maand vertegenwoordigt 11,1 procent van het jaarlijkse zoekvolume.

Elektrische fiets meest gezocht, fatbike snelste groeier
De consument zoekt het meest naar een elektrische fiets of e-bike. Van alle zoekopdrachten naar een specifiek soort fiets vertegenwoordigt de elektrische fiets/e-bike bijna een derde deel van het zoekvolume. Daarna volgen de mountainbike en de racefiets op gepaste afstand. Uit een analyse van de ontwikkeling van het zoekvolume per type fiets blijkt dat de fatbike veruit de sterkste procentuele groei doormaakt. De mountainbike en racefiets kennen juist de sterkst beneden gemiddelde ontwikkeling van het zoekvolume. De gravelbike, veelal gezien als een tussenvorm van racefiets en mountainbike, laat daarentegen een sterk boven gemiddelde groei zien van het zoekvolume.

Aandeel tweedehands groeit
Uit de big data blijkt dat in het lopende jaar 2023 het aandeel van tweedehands fietsen groeit ten opzichte van het zoeken naar een nieuwe fiets. Groeide het zoekvolume naar nieuwe fietsen in het voorgaande jaar 2022 nog sterker dan dat van tweedehands fietsen, in de eerste helft van 2023 groeide het zoekvolume van tweedehands fietsen met 7% terwijl het zoekvolume van nieuwe fietsen met 6% daalde.

Meer informatie: www.marktdata.nl/rapporten/Rijwiel-Marktmonitor-2023